Hiện tại, công ty đã đầu tư mở rộng nhà máy tại thành phố Hồ Chí Minh và tương lai gần sẽ phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên phục vụ khách hàng trong và ngoài nước.